Hoàn tiền forex là gì?

forex hoàn tiền

Hoàn tiền forex là khoản hoàn lại một phần spread hoặc hoa hồng mà bạn đã trả cho nhà môi giới khi bạn mở hoặc đóng giao dịch (lệnh) của mình. Ví dụ: khi bạn mua EURUSD 1 lô tiêu chuẩn (quy mô hợp đồng là 100 000 ) với spread 2 pip, trong quá trình giao dịch đặt lệnh bạn sẽ trừ ngay (-) 2 pip hoặc 20$, nghĩa là bạn phải trả spread/hoa hồng cho nhà môi giới 2 pip hoặc 20$ cho giao dịch của mình.

Bằng cách sử dụng hệ thống giảm giá forex của chúng tôi, spreads hoặc hoa hồng bạn đã thanh toán sẽ được hoàn trả một phần cho bạn bằng cách sử dụng hệ thống thanh toán giảm giá của chúng tôi, sử dụng tài khoản giao dịch (chuyển khoản nội bộ), chuyển khoản ngân hàng, Tiền điện tử, PayPal, Perfect Money và các loại khác, xem tất cả hệ thống thanh toán hoàn lại tiền của chúng tôi tại đây.

Ví dụ: chúng tôi cung cấp  tỷ lệ hoàn tiền 0,75 pip, khi đó bạn sẽ nhận được khoản hoàn lại tiêu chuẩn là 7,5 USD cho mỗi lô, nếu giao dịch hàng tuần của bạn là 20 lô, bạn sẽ nhận được khoản hoàn lại forex hàng tuần  20 lô x 7,5 USD = 150 USD. tỷ lệ hoàn lại tiền có thể là số pip, số tiền USD/lot hoặc phần trăm số tiền hoa hồng mà chúng tôi nhận được từ nhà môi giới.

Hoàn tiền forex là thu nhập bổ sung cho phép nhà giao dịch tăng lợi nhuận hoặc giảm tổn thất trong mỗi giao dịch, vì khoản giảm giá forex được đưa ra cho điều kiện lãi hoặc lỗ. Bạn có thể hỏi chúng tôi lấy tiền từ đâu để trả khoản giảm giá của bạn không ?, muốn thông báo cho bạn, chúng tôi nhận hoa hồng cho mọi khách hàng mở tài khoản thông qua liên kết IB/Đại lý của chúng tôi mà không có đánh dấu spread/hoa hồng hoặc thay đổi điều kiện giao dịch của nhà môi giới, và phần lớn hoa hồng chúng tôi trả lại cho bạn, lên tới 80% hoa hồng IB.

Số tiền hoàn lại bạn kiếm được phụ thuộc vào ba điều:

  1. Tỷ lệ hoàn tiền của nhà môi giới bạn chọn
  2. Cặp tiền bạn đang giao dịch
  3. Khối lượng và số lượng giao dịch

Vui lòng sử dụng  công cụ tính hoàn lại tiền forex của chúng tôi  tại đây để ước tính tiền hoàn lại của bạn.

Lợi ích khi tham gia Chương trình hoàn tiền forex

Ưu điểm chính của việc tham gia chương trình giảm giá forex là bạn có thể giảm chi phí giao dịch vì một phần spread hoặc hoa hồng mà bạn đã trả cho nhà môi giới khi mở hoặc đóng lệnh sẽ được trả lại một phần cho bạn.

Cách tham gia hoàn tiền Forex