การเปรียบเทียบโบรกเกอร์ Forex

Filter By: รีเซ็ต

Top Broker

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • (จนถึง $0.2 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $60 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $0.12 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $56 ต่อล็อต)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • (จนถึง $34.4% ของสเปรด)
 • (จนถึง 34.4% ของสเปรด)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • ( $4.8 - $8 ต่อล็อต)
 • ( $4.8 - $8 ต่อล็อต)
 • ( $4.8 - $8 ต่อล็อต)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • ( 32% ของสเปรด)
 • ( 32% ของสเปรด)
 • (จนถึง $16 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $16 ต่อล็อต)
 • ( 20% ของสเปรด)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • (จนถึง $0.2 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $20 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $3.8 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $8 ต่อล็อต)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • ( 0.32 Pips)
 • ( $1.6 ต่อล็อต)
 • ( $0.4 ต่อล็อต)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • (จนถึง $2.4 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $13.6 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $2.4 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $0.13 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $13.6 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $13.6 ต่อล็อต)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • ( $8 ต่อล็อต)
 • ( $1.6 ต่อล็อต)
 • ( $1.6 ต่อล็อต)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • (จนถึง $12 ต่อล็อต)
 • (จนถึง 0.12 ต่อล็อต)
 • ( $1.6 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $9.6 ต่อล็อต)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • ( $4 ต่อล็อต)
 • ( $1.6 ต่อล็อต)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • (จนถึง $68 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $68 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $48 ต่อล็อต)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • (จนถึง 30.4% ของสเปรด)
 • (จนถึง 30.4% ของสเปรด)
 • (จนถึง 30.4% ของสเปรด)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • (จนถึง $7.74 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $4.2 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $2.12 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $0.07 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $7.74 ต่อล็อต)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • ( 40% ของสเปรด)
 • ( 40% ของสเปรด)
 • ( 40% ของสเปรด)
 • ( 40% ของสเปรด)
 • ( 40% ของสเปรด)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • ( 0.56 Pips)
 • ( $1.19 ต่อล็อต)
 • ( None )

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • ( 0.64 Pips )
 • ( $3.2 Perlot )
 • ( Up to $3.2 Perlot )

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • (จนถึง $0.05 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $1.5 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $5.6 ต่อล็อต)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • (จนถึง $0.08 ต่อล็อต)
 • (จนถึง 40% ของสเปรด)
 • (จนถึง $8 ต่อล็อต)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • (จนถึง $3.73 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $1.49 ต่อล็อต)
 • (จนถึง $0.7 ต่อล็อต)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • ( $8 ต่อล็อต)
 • ( $4.8 ต่อล็อต)
 • ( $1.6 ต่อล็อต)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • ( 20.8% ของสเปรด)
 • ( 20.8% ของสเปรด)
 • ( 12% ของสเปรด)
 • ( 12% ของสเปรด)
 • ( 20.8% ของสเปรด)
 • ( 12% ของสเปรด)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • ( $4.8 ต่อล็อต)
 • ( $1.6 ต่อล็อต)

อัตราเงินคืน: 75.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • ( 0.3 Pips)
 • ( 15% ของสเปรด)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • ( $6.4 ต่อล็อต)
 • ( $1.6 ต่อล็อต)
 • ( $0.8 ต่อล็อต)
 • ( $0.8 ต่อล็อต)
 • ( $3.2 ต่อล็อต)
 • ( $1.6 ต่อล็อต)

อัตราเงินคืน: 80.00%
ถอนเงินคืนรายวัน (ด้วยตนเอง):
ส่วนลดอัตโนมัติไปยังธนาคาร / E-Currency:
ส่วนลดอัตโนมัติเป็น MT4/MT5:
ดูรายละเอียดนายหน้า >>
ประเภทบัญชี & เงินคืน
 • ( $5.6 ต่อล็อต)
 • ( $2.8 ต่อล็อต)
 • ( $5.6 ต่อล็อต)