Berapa Besar Komisen Rakan Kongsi yang Anda Dapatkan?

Peratusan komisen affiliate bergantung kepada gred anda, nilai ini ditentukan daripada purata bilangan komisen affiliate yang diterima dalam tempoh tiga bulan lepas iaitu:

GRED % KOMISEN AFILIASI PURATA KOMISEN UNTUK 3 BULAN TERAKHIR
1 5% 0 – $100
2 7.5% 101 – $500
3 10% > $500

*Purata komisen untuk 3 bulan lepas = Jumlah komisen untuk 3 bulan lepas: 3

Contoh perkiraan komisen rakan kongsi:

Sebagai contoh:  Pada Januari 2010, tahap ahli gabungan anda ialah gred 3 (komisen 10%), bilangan pelanggan rujukan langsung anda ialah 10 pelanggan dan setiap pelanggan mendapat rebat $500 untuk Januari 2010, maka komisen ahli gabungan anda akan dikira:  10 pelanggan x $500 x 10% = $500, jadi anda akan mendapat komisen ahli gabungan $500 untuk Janaury 2010.

Komisen akan dikreditkan ke baki (dompet MyPipsbackFX) setiap minggu dan boleh dikeluarkan ke bank tempatan, dompet digital, Skrill, neteller, Perpect Money atau sistem pembayaran lain, lihat semua sistem pembayaran di sini.