Berapa Besar Komisen Rakan Kongsi yang Anda Dapatkan?

Program rakan kongsi kami adalah sistem 3 level, di mana komisen untuk level  1 (rujukan langsung) adalah 10%, untuk sub-level 2 adalah 2% dan untuk sub-level 3 adalah  1% daripada rebate yang diterima oleh pelanggan rujukan anda.

Contoh perkiraan komisen rakan kongsi:
Misalnya  pelanggan rujukan langsung anda (level 1) adalah 10, jumlah pelanggan sub-level 2 adalah 20, dan jumlah pelanggan sub-level 3 adalah 10 orang dengan setiap rebate yang mereka peroleh dalam sebulan ialah $500, maka komisen rakan kongsi anda boleh dikira seperti berikut:

  • Komisen untuk pelanggan langsung anda adalah 10 pelanggan x $500 x 10% = $500
  • Komisen untuk pelanggan sub-level 2 anda adalah 20 pelanggan x $500 x 2% = $200
  • Komisen untuk pelanggan sub-level 3 anda adalah 10 pelanggan x $500 x 1% = $150

Kemudian jumlah komisen yang anda peroleh dalam sebulan adalah $850, komisen dibayar tanpa mengurangkan rebate klien rujukan anda.